I 2002 ble det satt et langsiktig mål for Budstikka, nemlig å ha over 2600 abonnenter i 2006. Ved årskiftet 2006/2007 kunne redaktør Roar Osmundsen formidle til styret at avisen har 2608 abonnenter - en økning på 28 aviser fra 2005.

Helt siden 2001 har Budstikka økt abonnementstall hvert år. Året 2006 er heller ikke noe unntak. Også løssalget er gått opp. Fra årsskiftet har også avisen sin egen nettside, et levende suplement til papirutgaven som kommer en gang per uke.

- Selv om mange satser mye på nett, er det noe med avisen du har i handa. Spesielt tror jeg at lokalavisen som blir et slags ukens høydepunkt da den ikke kommer hver dag, er liv laga i årene framover, sier redaktør Roar Osmundsen. Han finner det ekstra gledelig at avisen har økt også i 2006, med store utskiftninger av staben og flyttesjau i slutten av året.

- Utfordringen for avisen vår er at den skal være mest mulig relevant til hverdagen for folk i Søgne og Songdalen. Det skal speile hverdagen, samtidig som vi skal være spisse og være med å skape engasjement og være en sentral arena for informasjon og meningsytringer for leserne, sier Osmundsen som har vært redaktør siden oktober 2000.