- Vi gjorde forsåvidt noen vedtak, men samtlige tok forbehold om gruppemøter og meningsendringer fram mot kommunestyret, derfor ble det enighet om å avholde diskusjonsmøter for å forsøke å samle seg om noe. Likevel har jeg ikke tro på noen enstemmige vedtak når det gjelder hva det skal investeres i, men nødvendigvis må det bli flertall for noe, sier Jan Kåre Haugland (Krf) til Budstikka.com.

-Jeg tillot meg å sette noen ting på plass. Det er hauset opp veldig at man ikke trenger to kulturbygg i kommunen. Dersom man går tegningen til det såkalte kulturbygget ved Finsland skole, så er det feil å gi det navnet kulturbygg. Andre nødvendige funksjoner har langt mer plass enn kulturdelen. Navnet ble gitt av arkitekten, men er misvisende, mener Haugland som undres over at Arbeiderpartiet ikke kan unngå de stadige stikkpillene om tidelt skole i Finsland.

- Vedtak som er gjort tidligere i kommunestyret bør følges opp, stadfester den avtroppende politikeren.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) hadde med seg noen tilleggsforslag til formannskapsmøtet, et av dem at idrettshall i nedre del av kommunen skulle innarbeides denne perioden.

- Jeg trakk forslagene mine fra formannskapsmøtet. Det er så mange elementer og ulike syn at jeg fant det bedre å la diskusjonsmøtene være ut fra det forslaget som ligger der nå. Det er mange elementer, og svært mange ulike syn. Ikke minst er idrettshall sterkt ønsket. Det er bedre å få diskutert dette gjennom, så får partiene gå til sine gruppemøter og så vil kommunestyremøtet 21. februar vise hva som får flertall, sier Greibesland diplomatisk.