Rådmann Kim Høyer Holum har lyttet til politiske signaler og ønsker ikke å øke eiendomsskatten.

Dette kommer fram i forbindelse med presentasjon av økonomiplanen.

Holum sier han presenterer et budsjett som han håper politikerne kan vurdere seriøst.

– Skulle jeg kommet med et budsjett som jeg ønsket det skulle være så hadde det vært strammere, sier Holum i sin presentasjon.

Rådmannen innrømmer at Søgne kommer inn i en vanskelig periode.

Staten ønsker at skole, helse og omsorg, barn samferdsel skal prioriteres.

– Dette klarer vi ikke, hva skal nedprioriteres, spør Holum.

Budstikka følger debatten utover dagen.