Når det gjelder ny skole på Skeivollen, så sier Ordføreren sier vi må tenke et år. Det går ikke mener Høyre. Nå må vi ta en avgjørelse. Politikerne må tørre å bestemme seg nå i høst.

Høyre jobbet hardt for å finne ny tomt på Rosseland og hadde flere alternativer, men fikk ikke gjennomslag i planutvalget. Da flertallet i planutvalget kom med sine tomtealternativ ble ingen av disse godkjent av fylkesmannen. Etter flere runder stemte Høyre sammen med resten av kommunestyret, utenom Venstre for tomta ved Skeivollen. Dette av mangel på klare alternativer og at det DA ikke var ønskelig med skole på Rosseland. Der var det næring det skulle være. Men det er for usikkert med de økonomiske rammene for ny skole på Skeivollen. Tomta er heller ikke ideel slik vi ser det.

Høyre mener det mest økonomisk forsvarlige er en utbygging av Rosseland og en omregulering av område til offentlige formål. Vi ønsker også at kommunen tar kontakt med eieren av Rosseland gård og ridehallen for et evt kjøp av den og tomta ved siden av. Vi ønsker å se på muligheten for å bygge hallen om til idrettshall og å bruke tomta til skolebygg/ parkering/ skolegård.

Anders Ramsland, gruppeleder Songdalen Høyre