– Det betyr alt å bli møtt på en god måte i kassen