Vil ha Mandal inn i kampen mot atomvåpen

Atomforbud: Morten Ekeland (SV) vil be Mandal og etterhvert nye Lindesnes slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Foto: Marianne Furuberg (arkiv)