Umoe Mandal AS økte omsetningen med 52 millioner kroner fra 2018 til 2019. Umoe Mandal AS økte omsetningen med 52 millioner kroner fra 2018 til 2019. Foto: Arkivfoto

Økte salgsinntektene med 52 millioner kroner