Økte salgsinntektene med 52 millioner kroner

foto