Tolv døde etter å ha falt i vannet, og hele sju av disse dødsulykkene skjedde da folk forsøkte å gå om bord eller forlate fartøyet.

– Dette viser hvor viktig det er å tenke sikkerhet i alle ledd, også når båten ligger fortøyd, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Ulykkesåret 2023 var imidlertid bedre enn året før, da 34 omkom i ulykker med fritidsfartøyer.

Alkohol

Alkohol fortsetter å være en stor del av statistikken. Elleve av de 23 omkomne var påvirket av alkohol eller andre rusmidler. I ytterligere tre dødsulykker er det ukjent om de omkomne var ruspåvirket.

– I Norge har vi over én million fritidsbåter, og dersom båten brukes som fremkomstmiddel til og fra steder der det serveres alkohol, er det viktig å avklare på forhånd hvem som skal holde seg edru slik at de kan føre både båt og passasjerer trygt hjem igjen, oppfordrer Hareide.

Nesten bare menn

År etter år er det menn som dominerer statistikken. Siden 2001 har 663 menn mistet livet, mens 45 kvinner har omkommet.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er det flest menn som bruker fritidsbåt, og mange av de omkomne har lang erfaring fra livet til sjøs.

– Selv om man er erfaren med båtliv, er det viktig å ha et bevisst forhold til sikkerhet. Ha en god plan for hva du skal gjøre hvis du havner i en uønsket situasjon, og ha med nødvendig sikkerhetsutstyr, avslutter Hareide.