Åpen folkekirke vil programfeste å fjerne kravene for ansettelser i Den norske kirke. De vil også innføre åremål for biskoper.

– Alle skal føle seg velkommen, bli sett og bekreftet. Kirken har ikke A- og B-medlemmer, og dåpen er eneste medlemskriterium, sier leder Gard Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke i en pressemelding.

De ønsker å «utpeke biskoper gjennom et bredt anlagt valg» og vurderer å innføre åremål for embetet. I dag sitter biskopene så lenge de ønsker.

Åpen folkekirke vil også ta et oppgjør med det de mener er den negative behandlingen av LHBT+-miljøet og erkjenne mangfoldet i kirken ved at kirken ikke skal benytte seg av unntaket i likestillingsloven for å utestenge kvalifiserte søkere med LHBT+ identitet.

– Med flere lister som stiller til valg og som ønsker å ta kirken i en annen retning, er Kirkevalget i 2023 et avgjørende retningsvalg for Den norske kirke, mener Sandaker-Nielsen.

Åpen folkekirke fikk flertall ved de to foregående kirkevalgene. Programmet skal vedtas på landsmøtet 11–12. mars.

(NTB)