Etter flere år med sterk vekst spår en Bohus-sjef tøffere tider for møbelbransjen.

– Vi merker absolutt en forskjell fra de tidligere årene. Under korona-årene var det en enorm vekst, men nå kan en si at det har stabilisert seg på et nivå som vi er vant til før korona, sier salgssjef Malene Vetvik Kristiansen ved Bohus Alna til Dagens Næringsliv.

Virkes slår i sin siste konjunkturrapport fast at økt rente og svakere kjøpekraft særlig rammer kostbare kapitalvarer, som nettopp møbler.

For 2022 opplevde møbelkjeden en nedgang for alle parametere. Også møbelgiganten Skeidar opplevde nedgang i fjor.

– Resultatene for Skeidar ble noe redusert i 2022 mot 2021 med bakgrunn i sviktende omsetning på slutten av året, samt økte bokostnader drevet av økte strømpriser, sier Karl Ekornes, administrerende direktør i Skeidarliving Group, til avisen.

Både Bohus og Skeidar spår at 2023 kan bli en vanskeligere år økonomisk. Henrik Berg, konstituert administrerende direktør i Bohus, spår at de vil ha en nedgang på fire-fem prosent fra i fjor.

– For bransjen som helhet vil det bli en tøffere situasjon fremover. Vi har alt sett noen konkurser i bransjen, og det vil vi nok få mer av fremover, sier Berg.

(NTB)