Har sprengt og bygd traktorveier uten å søke

foto