Oljefondet gikk i minus i 2022 og var verdt 12.429 milliarder kroner ved nyttår.

Totalt ble det en negativ avkastning på 14,1 prosent for Statens pensjonsfond utland i fjor.

Avkastningen på aksjeinvesteringer var på minus 15,3 prosent, mens den på renteinvesteringer var på minus 12,1 prosent.

– Markedet har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon, og stigende renter. Dette påvirket både aksjemarkedet og rentemarkedet negativt på samme tid, noe som er uvanlig. Samtlige aksjesektorer hadde negativ avkastning bortsett fra energi, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

(NTB)