Foto: Marianne Furuberg

– Det mellommenneskelige betyr mest