– Det mellommenneskelige betyr mest

Foto: Marianne Furuberg