Hvor vernet er Mandal kirke?

Ikke fredet, men vernet: Biskopen kan alene ta avgjørelser om ombygging, utvidelse og større vedlikeholdsarbeid, men ikke avgjørelser om oppføring, riving og nedleggelse av kirkebygg. Foto: Øystein Ramstad