Har lagt ut 500 tonn grus på dugnad for å ruste opp kommunal vei

foto