MANDAL

Den 41 år gamle mandalskvinnen ble også tatt 20. august i fjor da hun nasket med seg parfyme verdt 149 kr fra Cubus i Mandal.

Speed og tabletter

9. desember 2013 ble hun tatt av politiet da hun i en ruscocktail av amfetamin og andre narkotiske tabletter kjørte varebil i Mandal. Prøvene viste at hun hadde en rus tilsvarende 1,2 i alkoholpromille. I tillegg var hun i besittelse av 0,98 gram amfetamin, da politiet pågrep henne.

Retten mener det er skjerpende at hun kjørte i narkotikarus i et trafikkert område, og at det av allmennpreventive hensyn derfor må reageres strengt i slike saker. Formildende er det at hun innrømmet forholdet, og at hun dessuten er tidligere ustraffet.

Kan bli rusfri

Retten viser til at undersøkelser konkluderer med at 41-åringen er egnet for å gjennomføre et promilleprogram. Selv var hun bekymret for den økonomiske muligheten til å gjennomføre et slikt program, men stiller seg positiv til selve opplegget.

Retten mener hun bør gis mulighet til å slippe fengselsstraff, og i stedet gjennomføre et slikt program slik at hun kan få muligheten til å bli rusfri. Derfor fastsatte retten straffen til 24 dagers fengsel, som utsettes i to år under forutsetning av at hun gjennomfører rusprogrammet innen denne prøvetiden. Hun er også ilagt en bot på 10.000 kr.