MANDAL Etter at driftsstyret gikk inn med flertall for å beholde boplikten, fremmet Arbeiderpartiet i bystyret torsdag forslag om å utsette saken til høsten 2017. Even Tronstad Sagebakken begrunnet forslaget med den kommende kommunereform.

– Vi vil utsette til høsten 2017 fordi våren 2017 skal saken om Nye Lindesnes behandles. Da kommer andre faktorer inn. Skulle det ikke bli noen Nye Lindesnes, er Mandal Ap klare på å si nei til opphevelse, sa Sagebakken.

Alf Gottfred Møll (Frp), leder for landbruksnemnda, stemte også for utsettelse, men av andre grunner.

– Vi vil at det skal bli en ordentlig diskusjon om dette i alle grupper i stedet for at man stemmer kun på grunn av det man har sagt i partiprogrammet. Landbruksnemnda er enig i å utsette, men ønsket å jobbe med dette tverrpolitisk for å se om det eventuelt kunne gjøres grep eller om noen plasser et bedre egnet enn 2017, sier han.

Det kan imidlertid ikke skje før høsten 2017 når saken igjen skal opp, ettersom forslaget fra Ap ble stemt gjennom i bystyret.