Fant kulturminne fra krigen under arbeidet med Marnarkrysset