Disse ti vil bli ny avdelingsleder på bo- og aktivitetssenter