Har fått millionstøtte til utvikling av kunstig intelligens - pilotprosjekt allerede i gang