– Ødeleggende for det muslimske miljøet i Mandal

Akmal Ali Malik (t.v.) og én av trossamfunnet i Mandals stifter og tidligere styremedlem, Haji Mohammad Ashraf. Foto: Idar H. Lamo