Formannskapet sa ja til eiendomskjøp til over 20 millioner

foto