Helsedirektoratet og FHI anbefaler at samfunnet gjenåpner