Ungdommenes egen debatt skapte stort engasjement blant partitoppene