Fant en helt spesiell kanon på havets bunn – kan være fra 1628

foto