På felles kommunestyremøte tirsdag 15. januar etter at programleder Camilla Dunsæd hadde hatt sitt innlegg om status og framdrift, ble det åpnet for spørsmål. Bernt Daland (Frp) fra Søgne stilte spørsmål om parkering på Tangvall.

– Vil Kristiansand parkeringsselskap komme ut til Tangvall. Dette lurer vi på, det er en snakkis og vi vil gjerne vite om det blir sånn, sa Daland henvendt til programlederen. Et spørsmål Dunsæd ikke hadde svar på der og da.

Arbeidsutvalget

Nå kommer imidlertid saken opp i Arbeidsutvalgets møte tirsdag. I saksutredningen står det at dagens Kristiansand kommune har delegert håndhevingsmyndighet knyttet til vegtrafikklovens bestemmelser om stans og parkering, noe Søgne og Songdalen ikke har. Der er det politiet som utfører håndhevingen.

Det foreslås nå at Søgne og Songdalen, i likhet med dagens Kristiansand skal ha delegert ansvar for parkering.

– Det vil føre til reell oppdagelsesrisiko, tilstrekkelig bemanning, samt at klagebehandling, ansettelsesforhold og opplæring, er i samsvar med vegtrafikklovgivningen.

Hold dere unna

Siden Daland (Frp) tok dette opp i felles kommunestyre i januar, har vi bedt han om en kommentar til vedtaksforslaget. Han er tydelig på Frp sitt syn i denne saken.

– Nye Krsand FrP går på valg med avgiftsfri parkering utenfor KrS sentrum. Hva skal vi da med parkeringsvakter? Eneste de vil se på, er muligens om noen parkerer for skrå eller litt feil. FrPs beskjed til parkeringsselskapet: hold dere unna Søgne og Songdalen, sier Daland når vi ber om kommentar til forslag til vedtak om parkeringsvakter i Søgne og Songdalen.

Bekrefter

Prosjekteier Miljø- og byutvikling for nye Kristiansand, Ragnar Evensen bekrefter at dette skal håndheves i hele kommune.

– Det viktige her er at de tre gamle kommunenes hjemler og regler ikke finns lenger i 2020. Så nye Kristiansand må uansett få ny tillatelse for å kunne drive patkeringsregulering som i dag. Da er avgiftsparkering en ting, som innføres og håndheves der bystyret finner det ønskelig. Jeg har ikke hørt noen planer om å innføre det på nye steder, som Tangvall og Nodeland nå, men vanlig kontroll og regulering av parkering etter trafikkreglene og skilting - for eksempel tidsavgrenset parkering for å sikre sirkulasjon av plassene i et senterområde, vil måtte håndheves i hele kommunen, også i gamle Søgne og Songdalen, skriver Evensen i mail til Søgne og Songdalen Budstikke.

Dette gjelder kun offtentlig vei og kommunale parkeringsområder. Ikke private.

Saken oppdatert kl 2112