Du må være innlogget for å se alle gratulasjonene.

Vil du sende inn en gratulasjon? Klikk her og fyll ut.

Eller send til personlig@bsnett.no innen fredag kl 16 uken før innrykk i papirutgaven. Gratulasjoner som innholder mer enn 200 tegn kan bli forkortet av redaksjonen. Vi minner om at gratulasjonssiden er en familieside. Gratulasjoner med støtende innhold (bilde/tekst) vil ikke komme på trykk. Bilder sendes som jpg, psd eller tiff.