Det er Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune, som snart er en kommune, som inviterer til konferansen. Den er et samarbeid mellom kommunene, Bynett Sør, Uia og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

– Ideen til en slik konferanse, som er ny i sitt slag, kom som et resultat av 28. september. Da avsluttet Cool Planning in New Kristiansand, hvor 80 planleggere og studenter et intenst arbeid over fire dager og presenterte det de hadde jobbet med. Vi hadde lyst til å fortsette samarbeidet og det har ført til denne konferansen, sier initiativtaker Christina Rasmussen i Kristiansand kommune.

Hun sier videre at NMBU har i etterkant opprettet en tverrfaglig masterklasse hvor 14 masterstudenter har dukket inn i ulike tematikker. De blir en viktig del av konferansen og skal presentere sine konklusjoner som har fordypet seg i nettopp Kristiansand.

– Vi vil gjerne høre hva de har å si og ta dette med oss inn som refleksjoner når vi skal utarbeide ny kommuneplan med samfunnsdel, sier Rasmussen.

Også Bynett Sør er en samarbeidspartner og Universitetet i Agder.

– Vi startet et godt samarbeid vi gjerne vil bygge videre på, sier hun.

Det vil bli innledere som deler erfaringer og forskning om bygdeutvikling, byliv, stedsattraktivitet og innovasjon i by- og regionutvikling.

– Konferansen går ut på å lære av hverandre, hvordan utvikle våre kvaliteter, ikke bare i kvadraturen. Under konferansen SNART! ser vi på hvordan vi kan utvikle attraktive byer og steder i Agder. Hva vi kan gjøre for å øke attraktiviteten gjennom hele året. Kanskje kan også byene lære av bygda, sier medarrangør og prosjektleder for bysamarbeidet Bynett Sør, William Fagerheim til Nye Kristiansands hjemmeside.

Bynett Sør et er et faglig forum ved UiA som bidrar med forslag til fremtidige strategier og løsninger for en kunnskapsbasert og bærekraftig byutvikling. Konferansen er fredag 14 juni.

– Alle er velkommune, det er bare å melde seg på, inviterer Rasmussen avslutningsvis.