Etter en del debatt omkring kommunedelplanens intensjoner, og hvorfor den ble vedtatt som den ble på Amfeneset, ble det flertall for å gi dispensasjon fra planen og gi godkjenning til oppføring av hytte. Det var Høyres Helge Reisvoll som fremmet forslaget.

Saken kan lese her:

– For et par møter siden gitt dispensasjon til utvidelse av brygger blant annet på Bastholmen, blir ikke riktig å gå i mot denne, sier Reisvoll (H).

Yngvar Monstad (MDG) har fått opplyst at det er tinglyst noen rettigheter til denne brygga. Uavhengig av privatrettslige grunner, stemmer jeg som jeg alltid gjør, restriktivt, sier Monstad.

Frp sitt forslag til vedtak ble vedtatt med fem mot fire stemmer.

Les saken her

Planutvalget er nå klokken 1148 gått til lunsj. Vil du følge møtet live etter matpausen, gå inn her

I tillegg til bsnett.no var det 11 personer som fulgte Søgne planutvalgsmøte direkte på nett før matpausen.