En formidabel dugnadsinnsats har gjort det mulig å bygge det nye menighsetshuset på Nodeland på budsjett og vel så det.

Det var derfor bare naturlig at byggherren, menighetsrådet, hadde bedt tre av dem som har jobbet mest for å realisere prosjektet om å stå for åpningen. Hans Betsaker, Frode Syverstad og Oddvar Hærås har vært med på å innrede understasjen gjennom måneder med ukentlig innsats, og fikk æren av å sage over den siste planken.

Torsdag sto alle dører i det nye menighetshuset åpne. Allerede tidflig på ettermiddagen kom de første innom for å gjøre seg kjent med huset og drikke kaffe i lokalene.

Selve åpningen ble ledet av Gyri Pedersen, leder av menighetsrådet i Greipstad.

Tekst og foto: Lars Rekaa

Les mer om åpningen i onsdagens papirutgave!