Det brant heftig i pipen, og det var huseier som meldte fra til politiet. Brannen holdt seg heldigvis innenfor pipemurene, og det ble brannvesenets oppgave å se til at alt gikk bra.