Søgnes politiske flertall med ordfører Astrid Hilde i spissen ønsker en klar miljøprofil på den nye videregående skolen som skal komme på Tangvall. Tirsdag møter de fylkeskommunen sammen med arkitekter fra Snøhetta og stiftelsen Zero.

«Søgne Kommune skal bygge Ungdomsskole, flerbrukshall og evt Svømmehall i samme kompleks som nye Søgne VGS. Det nye flertallet har blitt enige om å utrede Powerhousekonseptet for de nye byggene og jobbe for å få inn ny fornybarmontasje som en del av undervisningen ved skolen,» skriver ordfører Hilde og leder av Søgne Ap Knut Henriksen i en pressemelding.

Tirsdag 10.11 kl 12:00 legger de frem sine ideer for den politiske ledelsen i fylkeskommunen.

Innholdet i undervisningsplanen for natur og miljøfag skal behandles i et hovedutvalg den 17. november.

«Der ønsker vi å få inn mest mulig ny fornybarmontasje inn dagens fagplan, men med et ønske om egen fagplan på sikt. Vi ønsker at bygget som bygges skal brukes aktivt i undervisningen», skriver de to.

«Det er ønskelig med politisk tilslutning til en Powerhouseutredning for å vurdere mulighetene for et slikt innovativt miljøbygg i Søgne,» tilføyer de to.

De har invitert med seg Zero og Snøhetta som samarbeidspartnere i Powerhouse konseptet. Snøhetta vil i møtet forklare dette nærmere og har referanser til andre bygg.

«Dette er et spennende nytenkende miljøbygg og det er kun bygget ett bygg med Powerhouse i Norge før og et par til er under planlegging. Vi ønsker at Agder og Søgne skal bli ledende på denne nye teknologien. Det offentlige må gå foran og drive det grønne skiftet fremover ved handling ikke bare fagre ord og festtaler,» avslutter Hilde og Henriksen.