Vi må være klare til aksjoner når våren og sommeren kommer, og vi må holde oss innen for de gjeldende normer for protestaksjoner. Vi er ikke Taliban og Alkaida - vi er vanlige og sindige norske borgere som føler oss urettferdig behandler og totalt øverkjørt av de som vi har valgt til å styre oss. Ha en god høst og vinter.