Interpellasjonen lyder som følger:

Telenor har sendt ut et brev til enkelte innbyggere i Søgne, der de informerer om avvikling av kobber nettet. I deler av kommunen vil dette få dramatiske konsekvenser. Noen husstander vil miste både fasttelefon og bredbånd. Enkelte områder har ikke tilfredsstillende mobildekning, for eksempel på Kjær i Brunvanns bygda Kobbernettet er i dag i svært dårlig stand, hvor det flere plasser ligger på bakken (Ramsland) Kommunen har en plan om å bygge ut 5G.

Spørsmål 1: Når kan innbyggerne forvente at dette blir realisert?

Spørsmål 2: Hvordan vil sikkerheten bli ivaretatt ved behov for øyeblikkelig hjelp om kobber tråden ikke fungerer?

Håper dette kan besvares i kommunestyret 28/3