Kommunestyret har vedtatt at det skal opprettes næringsråd i Søgne. Er det behov for dette?

– Jeg fikk veldig mange henvendelser fra næringslivet i forbindelse med valgkampen om at kommunen burde ha bedre kontakt med det lokale næringslivet, sier ordfører Astrid Hilde, til Budstikka.

Hun er klar over at Søgne har hatt et næringsråd tidligere som ble lagt ned, men hun mener at det  legges opp til å få i gang tiltak som jobber sammen med næringen i kommunen og som har som mål å bedre forholdene både for de store og små aktørene i det lokale næringslivet.

– Vi vil snakke med ulike næringsaktører før vi bestemmer hvordan vi vil organisere et slikt næringsråd slik at dette kan fungere på best mulig måte. Dette skal ikke være et råd der det er politikere som trer ting ned over hodet på næringen. Vi ønsker selvsagt å snakke med næringsforeningen, men også finne en måte der alle kan samarbeide og jobbe med den samme målsettingen om å få gode forhold som alle aktører kan være fornøyd med, sier Astrid Hilde.

Bestilling

Hun sier rådmannen skal få en bestilling om å legge denne saken frem for formannskapet i Søgne i løpet av februar / mars.

Astrid Hilde sier det er ønske om at det skal legges til rette for at det opprettes en stilling som skal ha en rolle som kontaktperson mot næringslivet.

– Det blir ikke en 100 prosent stilling, men det skal være en person som skal være næringslivets kontaktperson inn mot kommunen og som kan være med å legge til rette for å finne gjennomførbare aktiviteter og andre tiltak som næringen etterlyser, sier ordføreren.

Personen skal også ha ansvar for sekretariatsfunksjonen for det nye næringsrådet.

Det er vedtatt at teknisk sektor skal få penger til en stilling til.  Det blir opp til rådmannen å vurdere om det er samme stilling som skal brukes på teknisk og på næringskontakt eller om det velges to ulike stillinger i kombinasjon med andre oppgaver. Hvordan ellers det tiltenkte næringsrådet vil fungere må komme frem etter samtaler med de som driver næring i kommunen.

Ønsker dialog

Bjørn Erland (Bildet) er prosjektleder i Søgne/Songdalen for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Han sier det er positivt at det er planer om at det skal bli en fast person som skal fungere som kontaktperson mellom kommune og næringsliv.

Han sier videre at han ser det som naturlig at samarbeidet med kommunen videreutvikles sammen med den eksisterende næringsforeningen.

I Søgne og Songdalen er det 70 medlemsbedrifter i Næringsforeningen. Det er omtrent like mange bedrifter fra henholdsvis Søgne og Songdalen.

Dette representerer cirka 1.200 ansatte.

La ned sin næringsforening

Songdalen la i november 2014 ned sin lokale næringsforening.

– Vi følte at foreningen som dekket Kristiansandsregionen hadde ressurser og kompetanse til å være mer aktive i sitt arbeid enn det den lokale foreningen fikk til, sier ordfører Johnny Greibesland (Bildet) til Budstikka.

Han mener det også ble noe galt at ordføreren var leder av foreningen og det var også kommunal sekretær.

– Det ble liksom bukken som skal passe havresekken og det fungerte ikke som det skulle, sier Greibesland.

Han er strålende fornøyd med hvordan Kristiansandsregionens forening funger.

– Det er ansatt en person som har fokus på Songdalen og Søgne og det er ikke tvil om at de er mer på hugget, kommer med innspill til kommunen, er skikkelig aktive  og tar virkelig vare på næringslivets interesser, sier ordføreren.

Han angrer ikke på nedleggelsen av det lille lokale næringsrådet.