Det bestemte Søgne formannskap i dagens møte etter forslag fra Paul Magne Lunde (Ap). Pengene finner de på disposisjonsfondet.

Søgne skolekorps har søkt Søgne kommune om ekstrabevilgning. Årsaken er at korpset i 2018 fikk omkring 25 nye aspiranter som trengte instrumenter. Dette har ført til at utgiften til innkjøp av instrumenter for 2018 har beløpt seg til kr 70.613 mot kr 14.600 i 2017.

Formannskapet ville ikke som Søgne tjenesteutvalg, utsette saken til regnskapet var klart. I steden valgte de å sette det som en forutsetning for at pengene blir bevilget.

Egel Terkelsen og hans parti Frp var av en annen oppfatning. Terkelsen la fram forslaget som også ble fremmet av Tom Jørgensen (Fro) i tjenesteutvalget.

Frp mente at Søgne skolekorps må søke kulturenheten om kulturmidler på ordinær måte. En skal ikke innvilbe midler til lag og foreninger utover de avsatte midlene til kulturmidler, mener Frp.

– Det er mange lag og foreninger i kommunen som ønsker økt støtte, og derfor er det mest forutsigbart og rettferdig at alle søker om midler på ordinær måte, stod det i forslaget.

Det var ingen av de andre formannskapsmedlemmene enig i, og tilskudd under forutsetning av godkjent regnskap ble vedtatt mot Terkelsens stemme.