Transporten i gang

På vei: Transporten av vindturbindelene fra Båly til Fjeldskår startet fredag. Og ikke helt uten utfordringer. Foto: Dag Lauvland