Utsatte behandling av tennisbanene

Uenige: Intern uenighet mellom tennisklubben og resten av brukerne av Idrettsparken gjorde at Utvalg for drift og forvaltning valgte å utsette plassering tennisbanene for en dialogrunde med brukerne. Fra venstre Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap), Jonny Grundeland og Glenn Anderson samt Arne Wilhelmsen fra Mandal kommune, Eva Hinlo (SV), Kjell Ivar Syvertsen og Fredrik von Zernichow i tennisklubben, rådmann Kyrre Jordbakke, Lill Tony Larsen Ramvik (Frp), i forgrunnen utvalgsleder John Øyslebø (Sp), Torry Ljosland Vatne i tennisklubben og Jan Rune «Jallis» Eriksen MHI. Foto: Geir Nerhus