Statsbudsjettet: Snur om støtte til heldøgns omsorgsplasser

foto