MANDAL Utfyllingsarbeidet i Strømsvika er i strid med forurensingsloven. Fylkesmannen krever at arbeidet stanses umiddelbart. Det kommer fram i et brev sendt fra Fylkesmannen til Mandal Havn Strømsvika AS, Maren, TT Anlegg og Mandal kommune på mandag.

LES OGSÅ:

I dokumentet fra Fylkesmannen står det blant annet at «All forurensing, herunder dumping av masser i sjøen, er forbudt med mindre det foreligger en særskilt tillatelse etter forurensingslovens paragraf 11, jmf. paragraf 7 første ledd».

Mangler tillatelse

Mandal Havn Strømsvika AS har ifølge Fylkesmannen ikke søkt om tillatelse etter forurensingsloven for utfyllingsarbeidet som er gjort i Strømsvika. Arbeidet er derfor i strid med forurensingsloven.

Fylkesmannen har vært i kontakt med utførende entreprenør TT Anlegg, og fått opplyst at omtrent 100.000 kubikk sprengstein allerede er dumpet langs østsiden av Strømsvika. Steinen er dumpet over et areal på omtrent 10–12 dekar. Det tilsvarer mer enn 10.000 lastebillass med masse.

– En misforståelse

Styreleder i Mandal Havn Strømsvika AS, Ole Bent Røiseland, sier det hele skyldes en misforståelse.

– I reguleringsplanen, som er godkjent av Fylkesmannen, står det at det skal fylles opp i bukta som vi fyller opp i nå, og at det skal anlegges kai. Det har Fylkesmannen sagt at er greit. Da er det logisk å tenke at det er greit å gjøre arbeidet, uten å måtte søke om det en gang til. Men slik er det ikke, forklarer Røiseland.

LES OGSÅ:

Utfyllingsarbeidet ble stanset på mandag, og vil ikke starte opp igjen før godkjenning foreligger. Mandal Havn Strømsvika sendte søknad om tillatelse tirsdag. Signalene fra Fylkesmannen er ifølge Røiseland er at det skal være uproblematisk å få godkjenning.

– Det er ikke noe smekk på fingrene fra Fylkesmannens side. De forstår at vi kunne misforstå det. Men nå lover de å behandle søknaden raskt, sier Røiseland.

LES OGSÅ: