LINDESNES/KRISTIANSAND

I 93 km/t passerte den 46 år gamle sjåføren fra Lindesnes 29. oktober en fartskontroll i 50-sonen i Kristiansand. Farten var så mye over lovlig tillatt hastighet at han ble anmeldt, og måtte møte i retten, der han tilsto råkjøringen.

36 timers samfunnsstraff

Kristiansand tingrett viser til at Høyesterett har en praksis om at hastigheter mellom 92 og 95 km/t i 50-sonen skal straffes med samfunnstraff. Retten idømte derfor 46-åringen 36 timers samfunnsstraff.

I retten ba 46-åringen om å slippe inndragning av sertifikatet, siden han bor forholdsvis usentralt og har et barn som er avhengig av transport.

11 måneder uten lappen

Retten understreker imidlertid at heller ikke yrkessjåfører som bryter veitrafikkloven får noen fordel av at de trenger kjøretøyet for å kunne jobbe. 46-åringen er da heller ikke yrkessjåfør, har ikke eneansvaret for barnet, som også får skoletransport.

Dermed valgte retten å følge aktors påstand om 11 måneders inndragning av sertifikatet. Det betyr at han må ta den praktiske delen av førerprøven om igjen når sperretiden er ute.