Fikk fengselsstraff etter traktorkjøring i amfetaminrus

foto