Mener strøing og brøyting er nedprioritert i utkantstrøkene