Laveste grunnvannstand i mai siden 1980

foto
Ifølge NVE er grunnvannsnivåene i Lindesnes kommune unormalt lave. Det kan få konsekvenser for landbruket, tomme vannmagasiner til kraftproduksjon, for økosystemet og føre til økende skogbrannfare Foto: Arkivfoto: Odd Arne Nomedal