Folk strømmer til verkstedene i novemberkulden

foto