Planlegger å flytte 20.000 tonn matjord fra Sodevika