Tidligere pelsdyrbønder vil kjøpe tilbake jord

foto