De fleste nordmenn i forhold med delt økonomi, mener at de er likestilte i økonomi, sparing og forsikring. 20 prosent mener imidlertid at de ikke er det.

Det viser en undersøkelse som KantarSifo har utført på vegne av forsikringsselskapet If.

Blant Ifs forsikringstakere i Norge er det i dag 62 prosent menn og 38 prosent kvinner som står som hovedforsikringstaker. Blant de yngre er det jevnere fordelt.

– For unge under 35 år er splitten 52 prosent menn og 48 prosent kvinner, sier Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i If.

Undersøkelsen viser at inntekt har noe å si for hvor likestilte parene er. Blant dem med høy inntekt oppgir 73 prosent at de lever i økonomisk likestilte forhold, mens kun 31 prosent av dem med lav inntekt gjør det samme.

Av de som eier eller leier bolig sammen med noen, svarer 24 prosent «nei» og 20 prosent «vet ikke» på spørsmål om de har råd til å bli boende dersom de selv eller partneren blir syke, får redusert inntekt eller dør.

– Det er for mange som risikerer å miste boligen sin hvis noe uforutsett skulle skje med dem selv eller partneren. Uten forsikring kan de økonomiske konsekvensene bli store hvis én av dere blir syke, skadd eller dør, sier Sandvik.